Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών της ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), ως η αρμόδια επιστημονική εταιρεία που εκπροσωπεί τους επιστήμονες Βιολόγους της Κύπρου, ανακοινώνει ότι, στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προχώρησε στην ανακήρυξη ως Επίτιμων Μελών της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) τους πιο κάτω:

  • Δρα Κώστα Καδή, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  • Δρα Λεόντιο Κωστρίκη, Καθηγητή Βιοτεχνολογίας και Ιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρα Κωνσταντίνο Δέλτα, Καθηγητή Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρα Φίλιππο Πατσαλή, Καθηγητή Γενετικής, NIPD Genetics Public Company
  • κ. Ιωάννα Παναγιώτου, τέως Επίτροπο Περιβάλλοντος, Executive Director CIIM

Για κάθε ένα από τα πιο πάνω Επίτιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει αποσταλεί ειδική επιστολή με το σκεπτικό της ανακήρυξης για κάθε μέλος. Όλα τα πιο πάνω μέλη έχουν αποδεκτεί την πρόταση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) αποστέλλοντας σχετική απαντητική επιστολή.

Η ανακήρυξη και τιμητική διάκριση αυτή, εδράζεται στη μέχρι σήμερα άριστη συνεισφορά ενός εκάστου των πιο πάνω Επίτιμων Μελών σε τομείς που σχετίζονται με τη Βιολογία και εν γένει στη διακεκριμένη προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία αλλά και στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών και θεμάτων ευρύτερα.

Η ανακήρυξή τους σε Επίτιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) θα γίνει σε Ειδική Επίσημη Τελετή η οποία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) καλωσορίζει στις τάξεις της τα νέα Επίτιμα Μέλη.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ

Η Επίσημη Ανακοίνωση της ΒΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*