Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2022

Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2022

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΒΕΚ αποφάσισε ομόφωνα ότι για τη χρονιά 2022 (διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2021) το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» απονέμεται στον Βιολόγο Αντρέα ΜΑΚΡΗ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο «Ανίχνευση και μελέτη του υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων (TCR) σε μη λεμφικά κύτταρα. Μια νέα μελέτη ως προς την κατανόηση του ανοσοποιητικού συστήματος».

Επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας ήταν η Καθηγήτρια Ειρήνη ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μια αξιόλογη επιστημονική προπτυχιακή εργασία που μελετά την ύπαρξη των μορίων TCR,CD3 ,CD4,CD8,MHCΙΙ στην μεμβράνη άλλα και στο υπερκείμενο της κυτταρικής σειράς RAW264.7 και ακόλουθος την επίδραση της FC περιοχής των ανοσοσφαιρινών δηλαδή την ενεργοποίηση των FC υποδοχέων στους μοριακούς δείκτες υπό μελέτη άλλα και της ίδιας της καλλιέργειας.