Προτείνετε μία εκδήλωση/συνέδριο στη ΒΕΚ

Προτείνετε μία εκδήλωση/συνέδριο στη ΒΕΚ

Πέραν από τις Εκδηλώσεις που οργανώνει η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) μπορείτε και εσείς να προτείνετε κάποια Εκδήλωση για να συνδιοργανωθεί με τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).
Είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις για κάποια Εκδήλωση για το ευρύ κοινό αλλά και εξειδικευμένες για Βιολόγους. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο της Βιολογίας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email: info@cbs.cy

Για να προτείνετε κάποια Εκδήλωση στη ΒΕΚ συμπληρώστε την πιο κάτω Δήλωση.