Βιολόγοι στον Τομέα της Παιδείας

Βιολόγοι στον Τομέα της Παιδείας

Biologists-in-the-field-of-

Οι Βιολόγοι ως εκπαιδευτικοί της επιστήμης της ζωής απολαμβάνουν τη συνεργασία με τους ανθρώπους και τους ενθαρρύνουν να μάθουν νέα πράγματα, είτε σε τάξη, στο πανεπιστήμιο, στο ερευνητικό εργαστήριο, στο πεδίο ή στο μουσείο. Οι Βιολόγοι στον τομέα της παιδείας ασχολούνται με νέους και συναρπαστικούς τρόπους διδασκαλίας βιολογικών εννοιών και νέους τρόπους και προσεγγίσεις για την εκπαίδευση της βιολογίας. Οι Βιολόγοι στον τομέα της παιδείας μπορούν να εργαστούν στα Πανεπιστήμια και Κολλέγια, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στον τομέα της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Πανεπιστήμια και Κολέγια: Οι καθηγητές πανεπιστημίου διδάσκουν εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα βιολογίας στο πανεπιστήμιο και στο κολλέγιο. Μπορούν επίσης να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους φοιτητές βιολογίας για προγράμματα εκπαίδευσης και ερευνητικά προγράμματα. Πολλές σχολές βιολογίας σε κολέγια και πανεπιστήμια έχουν τη δική τους έρευνα και συγγράφουν και δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλη ομάδων εργασίας ειδικών και συμβουλευτικών επιτροπών και αναπτύσσουν ερευνητικές και επιστημονικές συνεργασίες με επιστήμονες από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η διδασκαλία των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου απαιτεί μια γενική και σφαιρική γνώση της βιολογίας καθώς και δεξιότητες διδασκαλίας και εργασίας με διαφορετικά είδη μαθητών. Οι καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου συχνά ειδικεύονται στη διδακτική της βιολογίας. στη διαχείριση της τάξης και στη διοίκηση και ηγεσία της εκπαίδευσης.

Μη Τυπική Εκπαίδευση: Οι Βιολόγοι στο τομέα της παιδείας μπορεί να ασχοληθούν και με τη Μη Τυπική εκπαίδευση, όπως σε μουσεία φύσης και επιστήμης, ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους, ενυδρεία, πάρκα και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί Βιολογίας σε αυτά τα περιβάλλοντα μπορούν να σχεδιάζουν εκθέματα και εκπαιδευτικά προγράμματα, εκτός από τη διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο και στη φύση. Συχνά, αυτοί οι επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική επικοινωνία δύσκολων βιολογικών πληροφοριών με το κοινό, τη σύνταξη προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων και εκθέσεων και τη συνεργασία με κοινοτικούς εταίρους για τη απόκτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Οι Βιολόγοι στον τομέα της παιδείας μπορούν να ασχοληθούν με πολλές εξειδικεύσεις όπως είναι για παράδειγμα:

 • Όλες οι ειδικότητες της Βιολογίας σε Πανεπιστημιακό επίπεδο
 • Διδακτική της Βιολογίας
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
 • και άλλοι τομείς

Στο Τομέα της Παιδείας, πολλοί Βιολόγοι εργάζονται στις πιο κάτω Υπηρεσίες (ενδεικτικά):

 • Πανεπιστήμια
 • Κολλέγια
 • Περιβαλλοντικά Κέντρα
 • Παιδαγωγικά Ινστιτούτα
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
 • Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
 • Μουσεία Επιστήμης
 • Ενυδρεία
 • Ζωολογικούς Κήπους
 • Βοτανικούς Κήπους