Ομάδες Εργασίας – Επιτροπές ΒΕΚ

Ομάδες Εργασίας – Επιτροπές ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (BEK) για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εργασία της στους διάφορους τομείς των βιολογικών εφαρμογών, αποφάσισε την δημιουργία και δραστηριοποίηση των πιο κάτω Ομάδων Εργασίας – Επιτροπών ΒΕΚ:

(α) Επιτροπή Υγείας
(β) Επιτροπή Περιβάλλοντος
(γ) Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας
(δ) Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων

Working-Groups---MEP-Commit