Βιολόγοι στον Τομέα της Υγείας

Βιολόγοι στον Τομέα της Υγείας

Biologists-in-the-Health-Se

Οι Βιολόγοι μπορούν να ασχοληθούν με θέματα δημόσιας υγείας για να νικήσουν τις ασθένειες όπως είναι για παράδειγμα h πολιομυελίτιδα, παιδικές ασθένειες, o διαβήτης, η φυματίωση, το AIDS, ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Άλλοι εργάζονται για την πρόληψη της εξάπλωσης σπάνιων, θανατηφόρων ασθενειών, όπως ο πλέον κακόφημος ιός, ο Κορωνοϊός SARS-CoV-2 και προηγούμενοι κορωνοϊοί SARS (Κορωνοϊός SARS-CoV που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) και MERS (Κορωνοϊός MERS-CoV που προκαλεί το Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής) και ο ιός Ebola.

Οι Βιολόγοι στον τομέα της υγείας μπορούν να ασχοληθούν με πολλές εξειδικεύσεις όπως είναι για παράδειγμα:

 • Αιματολογία
 • Ανοσολογία
 • Ιστολογία
 • Ιστοφυσιολογία
 • Εμβρυολογία
 • Συγκριτική ενδοκρινολογία
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Παρασιτολογία
 • Ιολογία
 • Μοριακή και Εφαρμοσμένη μικροβιολογία
 • Μυκητολογία
 • Γενετική ανθρώπου
 • Γενετική πληθυσμών
 • Ανοσογενετική
 • Μικροβιακή γενετική
 • Αναπτυξιακή γενετική
 • Φαρμακογενετική
 • Ακτινολογία
 • Ραδιοβιολογία
 • Κυτταρική παθολογία
 • Επιδημιολογία
 • και άλλοι τομείς

Στο Τομέα της Υγείας, πολλοί Βιολόγοι εργάζονται στις πιο κάτω Υπηρεσίες (ενδεικτικά):

 • Βιοϊατρικά Εργαστήρια
 • Νοσοκομεία
 • Εργαστήρια εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Μεταμοσχευτικά κέντρα
 • Τράπεζες Δοτών Μυελού των οστών
 • Τράπεζες Φύλαξης Βλαστοκυττάρων
 • Βιοτράπεζες
 • Φαρμακευτικές Εταιρείες
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία – Ιατρικά κέντρα
 • Βιοχημικά εργαστήρια
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια
 • Ανοσοβιολογικά εργαστήρια
 • Ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια
 • Γενικό Χημείο του κράτους

Επιπλέον, οι Βιολόγοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να επιλέξουν να εργάζονται σε οργανισμούς όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι συμβάλλουν στην παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε λιγότερο ανεπτυγμένες και / ή σε περιοχές με τις επιπτώσεις του πολέμου.