Δρ Κώστας ΚΑΔΗΣ

Δρ Κώστας ΚΑΔΗΣ

Δρ Κώστας ΚΑΔΗΣ

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Επίτιμο Μέλος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)

Ο Δρ Καδής φοίτησε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο πήρε το πτυχίο του το 1991 και το διδακτορικό του το 1995. Παρακολούθησε επίσης μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. O κ. Καδής εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και στη συνέχεια στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Το 2005, επιστρέφει στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου δημιουργεί στο Πανεπιστήμιο Frederick την ερευνητική Μονάδα Διατήρησης της Φύσης. Παράλληλα, εκλέγεται στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής. Αναπτύσσει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με ευρεία διεθνή αναγνώριση. Από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2008, υπηρετεί ως Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Μάρτιο του 2014 διορίζεται από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.Τον Μάρτιο του 2018 διορίζεται στη νέα Κυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη ως Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 

Σκεπτικό Βράβευσης Δρος Κώστα ΚΑΔΗ
 

Η ανακήρυξη και τιμητική διάκριση αυτή της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ), εδράζεται στη μέχρι σήμερα άριστη συνεισφορά του Δρος Κώστα Καδή στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της γεωργίας και εν γένει τη διακεκριμένη προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία αλλά και στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών και θεμάτων ευρύτερα. O Δρ Καδής είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής. O Δρ Καδής ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση και εγκαθίδρυση του ερευνητικού τομέα στην Κύπρο. Ως πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο Frederick ιδρύει την ερευνητική Μονάδα Διατήρησης της Φύσης η οποία συμμετείχε σε δεκάδες ανταγωνιστικά προγράμματα εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εγκαθίδρυση του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και εν γένει στην προστασία και διατήρηση της κυπριακής φύσης. Παράλληλα, αναπτύσσει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με ευρεία διεθνή αναγνώριση. Μέσα από αυτά τα έργα ο Δρ. Καδής δημιούργησε δίκτυα συνεργασίας με δεκάδες Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες που προέρχονται από την Κύπρο και πέραν των 30 χωρών του εξωτερικού. Ο Δρ Καδής συντόνισε με υποδειγματικό τρόπο τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2008, υπηρετεί άριστα ως Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Μάρτιο του 2014 διορίζεται από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018. Ως Υπουργός Παιδείας, μεταξύ άλλων, συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τη σύνταξη και εκσυγχρονισμό των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για όλα τα μαθήματα και την εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου. Επίσης, εισήγαγε το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών. Τον Μάρτιο του 2018 διορίζεται στη νέα Κυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη ως Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κατοχύρωση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων.