Δρ Παύλος ΚΩΣΤΕΑΣ

Δρ Παύλος ΚΩΣΤΕΑΣ

Δρ Παύλος ΚΩΣΤΕΑΣ

Διευθυντής Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και

Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών και Άλλων Κακοηθειών

Επίτιμο Μέλος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)

Ο Δρ. Παύλος Α. Κωστέας απέκτησε το διδακτορικό του στην Ανθρώπινη Γενετική από το Πανεπιστήμιο του Maryland στη Βαλτιμόρη,

στο Τμήμα Παιδιατρικής και Τομέα Ανθρώπινης Γενετικής.

Ο Δρ. Κωστέας είναι ο ιδρυτικός Διευθυντής του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος (ΚΙ) και του Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών και Άλλων Κακοηθειών (CSHM). Μετά από είκοσι πέντε χρόνια αφοσίωσης, πέτυχε την ανάπτυξη ενός ιδρύματος με διεθνείς διακρίσεις. Το Κυπριακό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αποτελεί το μεγαλύτερο αρχείο στον κόσμο σε αναλογία πληθυσμού και το δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων στο ΚΙ λειτουργεί σήμερα ως το διαγνωστικό κέντρο αναφοράς στην Κύπρο στους τομείς της αιματολογίας, αιματοογκολογίας, καθώς και του παιδιατρικού και άλλων μορφών καρκίνου. Τα εργαστήρια που διευθύνει ο Δρ. Κωστέας, Κυτταρομετρία Ροής, Μοριακή Διαγνωστική, Κυτταρογονιδιωματική και Ιστοσυμβατότητα, είναι διαπιστευμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης σύμφωνα με το ISO15189 και το εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής (EFI). Επίσης, το Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών και η Διεθνής Τράπεζας Δοτών Μυελού είναι διαπιστευμένα από την Παγκόσμια Ένωση Δοτών Μυελού (WMDA) και το Ίδρυμα για τη Διαπίστευση Κυτταρικής Θεραπείας (Fact-Netcord).

Σκεπτικό Βράβευσης Δρος Παύλου ΚΩΣΤΕΑ

Η ανακήρυξη και τιμητική διάκριση αυτή της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ), εδράζεται στη μέχρι σήμερα άριστη συνεισφορά του Δρος Παύλου Κωστέα στους τομείς της υγείας, της επιστήμης, της έρευνας και εν γένει τη διακεκριμένη προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία αλλά και στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών και θεμάτων ευρύτερα.

Ως μοριακός βιολόγος, ο Δρ Κωστέας χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην κυπριακή ερευνητική κοινότητα. Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη αναπτυξιακών μηχανισμών ελέγχου των κυτταρικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας in vitro κυτταρικά μοντέλα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής του εκπαίδευσης και έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό. Διαθέτει σημαντικές γνώσεις στον τομέα της μοριακής βιολογίας, της ανοσολογίας και της ανοσογενετικής και περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μοριακής παθολογίας και της γενετικής. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η μελέτη των μοριακών μηχανισμών ογκογένεσης και μετάστασης καρκίνου.

Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, αντανακλάται και προσωπικά στον Δρ Κωστέα, καθώς έχει αποκτήσει ανεκτίμητη εμπειρία μέσω της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιστών και Κυττάρων και ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Λευχαιμίας. Υπηρέτησε ως εκλελεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του World Marrow Donor Association (WMDA), εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του WMDA, μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανοσογενετικής. Σε τοπικό επίπεδο, ο Δρ. Κωστέας έχει υπηρετήσει ως εκλελεγμένο μέλος στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής, ως μέλος της πρώτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής στην Κύπρο, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, ως σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου σε σημαντικά θέματα που αφορούν Ιστούς & Κύτταρα, ενώ συμμετείχε και στο Εθνικό Συμβούλιο Κλινικής Εργαστηριακής Ιατρικής.

Με αυτό το σκεπτικό η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου ανακηρύσσει τον Δρα Παύλο Κωστέα ως Επίτιμο Μέλος της.