Βιολόγοι στον Τομέα της Έρευνας

Βιολόγοι στον Τομέα της Έρευνας

biologists-in-the-research-

Οι Βιολόγοι στον τομέα της Έρευνας μελετούν τον βιολογικό κόσμο, χρησιμοποιώντας τα τελευταία επιστημονικά εργαλεία και τεχνικές τόσο στο εργαστήριο όσο και στο φυσικό περιβάλλον, για να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα συστήματα διαβίωσης, σε όλα τα 10 επίπεδα από το μόριο μέχρι και τη βιόσφαιρα. Πολλοί εργάζονται σε βιολογικά εργαστήρια, άλλοι στα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς οργανισμούς, άλλοι δε στο φυσικό περιβάλλον και το πεδίο και σε εξωτικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Οι Βιολόγοι που εργάζονται στον τομέα της έρευνας ανακαλύπτουν νέα γνώση, νέα προϊόντα (π.χ. φάρμακα, εμβόλια) νέες μεθόδους, νέα είδη ζωντανών οργανισμών και συμβάλλουν στην κατανόηση της βιολογίας και στην εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα βιολογίας, υγείας, περιβάλλοντος και παιδείας.

Οι Βιολόγοι στον τομέα της έρευνας μπορούν να ασχοληθούν με οποιαδήποτε εξειδίκευση όλων των τομέων της Βιολογίας, στην Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Εκπαίδευση.

Στο Τομέα της Έρευνας, πολλοί Βιολόγοι εργάζονται στις πιο κάτω Υπηρεσίες (ενδεικτικά):

  • Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
  • Πανεπιστήμια και Κολλέγια
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα Έρευνας
  • Κέντρα έρευνας στον τομέα της υγείας