Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως όραμα και αποστολή της
να προωθήσει και να ενισχύσει την επιστήμη της Βιολογίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στα πιο κάτω:

 • Προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλους τους τομείς της βιολογίας όπως:
 • της βιοχημείας, της μοριακής βιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως μοριακή γενετική)
 • της οικολογίας, της ταξινομικής, της βιολογίας διατήρησης, της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και των συναφών περιοχών (όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική των φυσικών επιστημών)
Our-Vision
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • της βιολογίας κυττάρου και βιοφυσικής και των συναφών περιοχών (όπως ακτινολογία, ραδιοβιολογία, κυτταρική παθολογία και βιοπληροφορική)
 • της βοτανικής, μυκητολογίας, οικοφυσιολογίας, μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών και των συναφών περιοχών (όπως φυκολογία και βακτηριολογία)
 • της ζωολογίας και θαλάσσιας βιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως πρωτοζωολογία, εντομολογία, συμπεριφορά ζώων, εξελικτική βιολογία, ιχθυολογία, οικοτοξικολογία, υδατοκαλλιέργειες)
 • της μικροβιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως παρασιτολογία, ιολογία, μοριακή και εφαρμοσμένη μικροβιολογία)
 • της γενετικής και βιοτεχνολογίας και των συναφών περιοχών (όπως γενετική ανθρώπου, γενετική πληθυσμών, ανοσογενετική, μικροβιακή γενετική, αναπτυξιακή γενετική, φαρμακογενετική, γενετική τροποποίηση – βελτίωση οργανισμών, βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική, Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον)
 • της φυσιολογίας ζώων και ανθρώπου και των συναφών περιοχών (όπως ανοσολογία, ιστολογία, ιστοφυσιολογία, εμβρυολογία, συγκριτική ενδοκρινολογία και η αιματολογία).
 • Δημιουργία και υποστήριξη επαγγελματικών επαφών και ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων, μεταξύ των βιολόγων επιστημόνων τόσο εντός της Κύπρου όσο και στο εξωτερικό.
 • Παροχή βοήθειας και υποστήριξης καθώς και απονομή βραβείων σε Κύπριους επιστήμονες, καθηγητές και φοιτητές στην Κύπρο και σε Κύπριους βιολόγους στο εξωτερικό.
 • Διεύρυνση των αλληλεπιδράσεων και της δικτύωσης μεταξύ των επιστημονικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο σε όλους τους τομείς της Βιολογίας και στην εφαρμογή τους στην υγεία, την ιατρική, το περιβάλλον και τη βιομηχανία.
 • Συμμετοχή της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου σε θέματα που σχετίζονται και άπτονται με τις βιολογικές επιστήμες.