Υποτροφίες Μικρής διάρκειας

Υποτροφίες Μικρής διάρκειας

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών της FEBS. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της FEBS ξεκίνησε το 1979. Από τότε έχει γίνει γνωστό ως ένα πολύ ανταγωνιστικό και διάσημο πρόγραμμα. Αυτό έγινε χάρη στις αυστηρές διαδικασίες επιλογής και στο πακέτο που προσφέρουμε στους υποτρόφους.

Η FEBS ως μέρος της δέσμευσής της για υποστήριξη των νέων επιστημόνων, προσφέρει τόσο Υποτροφίες Μικρής διάρκειας όσο και Υποτροφίες Μεγάλης διάρκειας σε μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), καθώς και Υποτροφίες Καλοκαιρινές σε πολλά υποσχόμενους νέους φοιτητές. Η FEBS προσφέρει επίσης Υποτροφίες που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) σε ορισμένες μειονεκτούσες χώρες της FEBS. Οι υποτροφίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν σε μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) που εργάζονται σε μια χώρα FEBS να εργαστούν σε ένα εργαστήριο σε μια άλλη χώρα της FEBS. Λόγω της μικρής ηλικίας τους, οι υποψήφιοι για τις Καλοκαιρινές υποτροφίες δεν χρειάζεται να είναι μέλη μιας Συστατικής Εταιρείας της FEBS όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).

Οι Υποτροφίες Μικρής διάρκειας της FEBS απονέμονται για σκοπούς επιστημονικής συνεργασίας, προχωρημένης εκπαίδευσης ή τεχνικών που δεν είναι διαθέσιμες στον συνηθισμένο χώρο εργασίας των υποψηφίων.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους δύο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τρεις μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτορικό ή τουλάχιστον μία δημοσιευμένη εργασία ως κύριος συγγραφέας σε ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Θα πρέπει να είναι βιολόγοι επιστήμονες που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους πτυχίο τα τελευταία έξι (6) χρόνια.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού συστήματος αιτήσεων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Υποτροφίες Μικρής διάρκειας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της FEBS.

https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/

Θα χρειαστείτε να υποβάλετε Βεβαίωση Μέλους της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).