Υποτροφίες Πανεπιστημίου Frederick

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick, σε μια προσπάθεια να στηρίξει ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποφάσισε να παραχωρήσει υποτροφίες ύψους 25% στα μέλη της Βιολογικής Εταιρίας Κύπρου που θα εγγραφούν στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επιπρόσθετα προκηρύσσει δύο υποτροφίες ύψους 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την ακαδημαϊκή επίδοση στο πρώτο πτυχίο και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, την επαγγελματική πείρα και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων για τις υποτροφίες 50%: 31 Αυγούστου 2020.

Κοινοποίηση αποφάσεων επιτροπής στους υποψηφίους: 7 Σεπτεμβρίου 2020

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, είναι 18 μήνες για φοιτητές με πλήρη φοίτηση, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μερικής φοίτησης όπου οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, από διακεκριμένους καθηγητές και άλλους προσοντούχους επιστήμονες. Οι ώρες των μαθημάτων είναι απογευματινές και βραδινές.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Frederick.