Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας

Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας

testimonial-image

Καθιερώνεται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας) Βιολογίας που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Προπτυχιακό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία.

 

Σκεπτικό Καθιέρωσης του Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης»:

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει θέσει την Αριστεία ως μία βασική αξία της. Με το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» επιθυμεί να επιβραβεύσει τον/την Κύπριο προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια Βιολογίας με την καλύτερη πτυχιακή/διπλωματική εργασία και να δώσει ώθηση στην εκπόνηση άριστων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο της Βιολογίας. Η έναρξη της καριέρας ενός νέου επιστήμονα Βιολόγου με ένα Βραβείο αποτελεί μια ώθηση και μια επιβράβευση. Ο Δρ Χρήστος Γεωργιάδης, Φυσιογνώστης/Βιολόγος, είναι πρώην Πρόεδρος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) επί σειρά ετών και είναι ένας από τους θεμελιωτές της Βιολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Ως Επιθεωρητής Φυσιογνωστικών/ Βιολογίας/ Γεωγραφίας, ως Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης αλλά και ως Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει βοηθήσει και καθιερώσει τον κλάδο της Βιολογίας στην εκπαίδευση της Κύπρου καθώς και την προώθηση της πειραματικής και εργαστηριακής προσέγγισης όπως επίσης και της εργασίας πεδίου.

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής, τα Κριτήρια αξιολόγησης, οι Διαδικασίες και τα Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων καθώς και οι Καταληκτικές ημερομηνίες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βιολογικής Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) https://www.cbs.cy/award-undergraduate-student/ .

Προκήρυξη

Προκήρυξη Βραβείων ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2023↓

 

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια (ή πρόσφατα απόφοιτος/η) από Τμήμα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού .
 2. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να φοιτά στην Κύπρο.
 3. Έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι μόνο το προηγούμενο έτος της ημερομηνία προκήρυξης των βραβείων. Δηλ. για την προκήρυξη του 2023 είναι δεκτές εργασίες του 2022. Το έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται στο εξώφυλλο ή στο εσωτερικό της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.
 4. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9/10 ή 18/20 ή 4.5/5. Θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της βαθμολογίας της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας μαζί με την αίτηση υποβολής συμμετοχής.
 5. Η πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και όλα τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός των προκαθορισμένων ορίων και πριν από την Καταλητική Ημερομηνία.
 6. Οι υποψήφιοι/ες αυτόματα μπορούν να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν ως Δόκιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) πριν από την Καταλητική Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 7. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παραστούν αυτοπροσώπως (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκπρόσωπός τους) και να παραλάβουν το βραβείο στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης που θα διοργανώσει η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).
 8. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) διατηρεί το δικαίωμα προβολής και παρουσίασης όλων των υποψήφιων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών που υποβλήθηκαν (μετά την Επίσημη Τελετή Βράβευσης) καθώς και φωτογραφίες και βίντεο των υποψηφίων και των παρευρισκομένων στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης, στην ιστοσελίδα της, και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 9. Συμμετοχή σημαίνει αυτόματα και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Η ΒΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους προκήρυξης των Βραβείων.
 10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες με βαθμό πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας όπως περιγράφεται στο Σημείο 4, τότε θα αξιολογηθούν και μεταπτυχιακές εργασίες με βαθμούς τουλάχιστον: 8.5/10 ή 17/20 ή 4.25/5. Για το λόγο αυτό προτρέπεται εργασίες με τους βαθμούς αυτούς (8.5/10 ή 17/20 ή 4.25/5) όπως υποβληθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να είναι διαθέσιμες προς αξιολόγηση.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Η επιστημονική αρτιότητα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 2. Η ποιότητα και επιστημονικότητα συγγραφής, οργάνωσης και παρουσίασης της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 3. Ο αριθμός και η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια που τυχόν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 4. Πρωτοτυπία και Καινοτομία της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (βαθμοί 1-5)

 

Διαδικασίες και Έντυπα Υποβολής:

 1. Αίτηση Υποβολής Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2023↓ της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 1. Αίτηση_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf)
 2. Πτυχιακή/διπλωματική εργασία με όνομα (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 2. Εργασία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf)
 3. Πτυχιακή/διπλωματική εργασία χωρίς όνομα χωρίς να διακρίνεται το όνομα του/της υποψηφίου και συντάκτη της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας όπως όνομα, επίθετο συγγραφέα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 3. Εργασία_No name_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf)
 4. Έντυπο Περιγραφής Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2023↓ της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 4. Περιγραφή_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf)
 5. Επίσημη Βαθμολογία της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 5. Βαθμολογία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf)
 6. Οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο όπως π.χ. δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικό συνέδριο. (Να υποβληθεί/ουν σε μορφή pdf. Το/α αρχείο/α να ονομαστεί ως εξής: 6. Υποστηρικτικό1_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf, 7. Υποστηρικτικό2_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής.pdf κλπ)

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Βραβείου 2023 για πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες του 2022:

30 Νοεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βραβεία της ΒΕΚ επικοινωνήστε στο email: awards@cbs.cy

Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ και Τιμητική Πλακέτα και θα απονεμηθεί σε Ειδική Τελετή Βράβευσης.