Γίνομαι Βιολόγος

Γίνομαι Βιολόγος

i-become-a-biologist

Το να ακολουθήσει κανείς μια σταδιοδρομία στη βιολογία είναι εξαιρετικό και συναρπαστικό. Είναι κάτι που σίγουρα θα παρέχει πολλές ανταμοιβές.

Η μελέτη της βιολογίας μας διδάσκει να κάνουμε ερωτήσεις, να κάνουμε παρατηρήσεις, να αξιολογούμε τα στοιχεία και να λύνουμε τα προβλήματα. Οι βιολόγοι μαθαίνουν πώς λειτουργούν οι ζωντανοί οργανισμοί, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και πώς εξελίσσονται. Μπορούν να μελετήσουν την εξέλιξη, τη φυσική ιστορία και τη διατήρηση των φυτών, των ζώων και των ενδιαιτημάτων (οικοτόπων). Να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις των ζωντανών οργανισμών με το φως, το περιβάλλον ή μεταξύ τους. Οι βιολόγοι μπορεί να έχουν σταδιοδρομία στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιοτεχνολογία ή στην ιατρική έρευνα. Το έργο των βιολόγων αυξάνει την κατανόησή μας για τον φυσικό κόσμο στον οποίο ζούμε και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε θέματα προσωπικής υγείας και ευεξίας καθώς και παγκόσμιας ανησυχίας, όπως είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι απειλές για την ανθρώπινη υγεία.

Θα βρείτε Βιολόγους που εργάζονται σε όλο τον κόσμο σχεδόν σε κάθε περιοχή που μπορείτε να φανταστείτε: σε ερευνητικά εργαστήρια, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργοστάσια, βάρκες, αεροπλάνα, υποβρύχια, μουσεία, ζούγκλες, ερήμους, δάση και προστατευόμενες περιοχές.

Το πρώτο βήμα είναι να αποκτήσει κάποιος ένα πτυχίο Βιολογίας ή Βιολογικών Επιστημών.

Η μελέτη της Βιολογίας στο πανεπιστήμιο θα σας προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Θα αποκτήσετε δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητα από ποια διαδρομή καριέρας επιλέγετε, τόσο εντός όσο και εκτός της επιστήμης.

Στη συνέχεια, μπορεί κάποιος να επιλέξει να εξειδικευτεί σε έναν από τους Κλάδους της Βιολογίας όπως:

  • Βιοχημεία, Μοριακή βιολογία και των συναφών περιοχών (όπως Μοριακή γενετική)
  • Φυσιολογία ζώων και ανθρώπου και των συναφών περιοχών (όπως Ανοσολογία, Ιστολογία, Ιστοφυσιολογία, Εμβρυολογία, Συγκριτική ενδοκρινολογία και Αιματολογία).
  • Μικροβιολογία και των συναφών περιοχών (όπως Παρασιτολογία, Ιολογία, Μοριακή και Εφαρμοσμένη μικροβιολογία)
  • Γενετική και Βιοτεχνολογία και των συναφών περιοχών (όπως Γενετική ανθρώπου, Γενετική πληθυσμών, Ανοσογενετική, Μικροβιακή γενετική, Αναπτυξιακή γενετική, Φαρμακογενετική, Γενετική τροποποίηση – βελτίωση οργανισμών, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική, Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον)
  • Βιολογία κυττάρου και Βιοφυσική και των συναφών περιοχών (όπως Ακτινολογία, Ραδιοβιολογία, Κυτταρική παθολογία και Βιοπληροφορική)
  • Οικολογία, Ταξινομική, Βιολογίας διατήρησης, Προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και των συναφών περιοχών (όπως Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διδακτική των φυσικών επιστημών)
  • Βοτανική, Μυκητολογία, Οικοφυσιολογία, Μορφολογία και Φυσιολογία φυτών και των συναφών περιοχών (όπως Φυκολογία και Βακτηριολογία)
  • Ζωολογία και Θαλάσσια βιολογία και των συναφών περιοχών (όπως Πρωτοζωολογία, Εντομολογία, Συμπεριφορά ζώων, Εξελικτική βιολογία, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες)

Μάθετε περισσότερα από τις πιο κάτω ιστοσελίδες:

https://www.pev.gr/
https://www.ecba.eu/biology-in-europe/
https://www.aibs.org/careers/
https://www.environmentalscience.org/career/biologist
https://www.rsb.org.uk/careers-and-cpd