Επιτροπή Περιβάλλοντος

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)
έχει ως στόχο της την ενίσχυση της συμβολής της Βιολογίας και των Βιολόγων στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Φύσης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη της ΒΕΚ τα οποία εργάζονται στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Φύσης ή ενδιαφέρονται για τον τομέα του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Φύσης. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΒΕΚ σε κάθε επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους έχουν
εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει
τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε απόφαση.

Εάν είστε μέλος της ΒΕΚ και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΒΕΚ επικοινωνήστε με το ΔΣ της ΒΕΚ στο email: info@cbs.cy

Της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) (Συν-) Προεδρεύουν:

  • Dr Andreas Ch. Hadjichambis

    Chair of the European Network for Environmental Citizenship (ENEC) Cost Action CA16229 | Active in 39 Countries (36 European Countries & Israel, USA, Australia) | 88 Universities and Research Institutes | www.enec-cost.eu

    Chair of the Cyprus Biological Society | https://www.cbs.cy/

    Scientific Director of Cyprus Centre for Environmental Research and Education – CYCERE – KYKPEE

  • Παναγιώτα Ματσούκα (MSc)

Βιολόγος, Βοηθός Διευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Προτεινόμενο Υλικόαπό την Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΒΕΚ:

Download Free the book↓

History-of-BEK-04