Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2021

Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βραβείο
ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης»

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), έχει καθιερώσει το
Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης». Το Βραβείο απονέμεται
ετήσια σε Κύπριους φοιτητές Βιολογίας που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της
Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών
Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Προπτυχιακό Φοιτητή
Βιολογίας με την καλύτερη Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΒΕΚ αποφάσισε ομόφωνα ότι για τη χρονιά 2021 (διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2020) το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» απονέμεται στη Βιολόγο ΜΑΡΙΑ ΖΕΛΤΚΟΒΑ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο «Investigation of the role of Paxillin in spindle orientation responses to mechanical stimuli in cultured cells and in the vertebrate embryo».

Τα κριτήρια αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας ήταν
η επιστημονική αρτιότητα της διπλωματικής εργασίας, η ποιότητα και
επιστημονικότητα συγγραφής, οργάνωσης και παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας,
ο αριθμός και η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων σε
επιστημονικά συνέδρια που τυχόν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας
καθώς και η πρωτοτυπία και καινοτομία της διπλωματικής εργασίας.

Επιβλέπων καθηγητής της εργασίας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής
ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ του Εργαστηρίου Μοριακής Εμβρυολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας
στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μια
αξιόλογη επιστημονική προπτυχιακή εργασία που μελετά το ρόλο της πρωτεΐνης Paxillin
(Παξιλλίνη) στην απόκριση του προσανατολισμού της μιτωτικής ατράκτου σε
μηχανικές διεγέρσεις τόσο σε κύτταρα όσο και σε έμβρυα. Η διπλωματική εργασία
βασίστηκε σε προηγούμενη επιστημονική δημοσίευση από το Εργαστήριο Μοριακής
Εμβρυολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κύπρου που έδειξε για πρώτη φορά μια σύνδεση μεταξύ των πρωτεϊνών
των εστιακών προσκολλήσεων (FAs) και του προσανατολισμού της μιτωτικής
ατράκτου. Όπως αναφέρθηκε στη διπλωματική εργασία, ο σωστός προσανατολισμός της
μιτωτικής ατράκτου (SO) είναι θεμελιώδης για διάφορες διεργασίες τόσο σε
εμβρυϊκούς όσο και σε ενήλικους ιστούς, όπως στη κυτταρική τύχη (cell fate) και
στη ομοιόσταση των κυττάρων. Έχουν γίνει εκτενείς μελέτες για τον καθορισμό των
μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον σωστό προσανατολισμό της μιτωτικής
ατράκτου, δεδομένου της εμπλοκής του σε τέτοιες κρίσιμες διαδικασίες. Έτσι, ο
εντοπισμός νέων μελών του μηχανοαισθητήριου συμπλόκου (CMC) στον φλοιό των
μιτωτικών κυττάρων, όπως η πρωτεΐνη Paxillin, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα
παρέχει νέες γνώσεις σχετικά με τον μηχανισμό που είναι υπεύθυνος για τον σωστό
προσανατολισμό και θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση ασθενειών, όπως η
πολυκυστική νεφρική νόσο και οι ανωμαλίες της εμβρυϊκής ανάπτυξης που
προέρχονται από λανθασμένο προσανατολισμό της μιτωτικής ατράκτου. Όλα τα
πειράματα που πραγματοποιήθηκαν επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές και τα
πειράματα ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα για το κάθε πείραμα. Η
στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτή την μελέτη,
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση του προγράμματος GraphPad.
Συμπερασματικά, τα in vitro αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας εμπλέκουν
την Paxillin στην απόκριση του προσανατολισμού της μιτωτικής ατράκτου σε
μηχανικά ερεθίσματα, υποδηλώνοντας ότι είναι βασικό μέλος του μηχανοαισθητήριου
συμπλόκου CMC, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν στοιχεία ότι η Paxillin είναι απαραίτητη
για την συναρμολόγηση του δικτύου ινονεκτίνης κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας
«Χρήστος Γεωργιάδης» συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ και σχετικό
τιμητικό πιστοποιητικό. Η απονομή θα γίνει σε Ειδική Τελετή που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 17 Ιουνίου, στις 7μμ, στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής
Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής, Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ Β115, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ακολουθεί περίληψη της διπλωματικής εργασίας στα
αγγλικά:

Mitotic spindle orientation
(SO) plays an essential role in all multicellular organisms and is involved in
diverse processes, such as tissue responses to mechanical stimuli, tissue, and
organ morphogenesis as well as homeostasis. Given its involvement in such
critical processes, the mechanisms responsible for establishing the correct SO,
both in vitro and in vivo have been studied extensively. The orientation of the
spindle in space is driven by internal, geometric, and external, mechanical,
and signaling cues. Previous work from our laboratory revealed that a cortical
mechanosensory complex (CMC) forms at the lateral region of mitotic cells, and
controls SO responses to external mechanical cues. The CMC is established on
force-activated integrin β1 and includes well-studied
focal adhesion (FAs) proteins such as FAK and Src. The full composition of the
complex is currently under investigation however, previous work also implicated
the adaptor protein Paxillin. Specifically, it was shown that cells lacking
Paxillin, display defects in SO with respect to the substrate plane. Although
the mechanism which determines SO with respect to the plane of adhesion has not
been proven to be the same as the mechanism that determines responses to
spatial adhesive cues within that plane, several lines of evidence suggest that
both rely on the CMC. We thus investigated a possible role for Paxillin in SO
responses elicited by spatial adhesion cues and adhesion geometry. We first
developed and characterized a new dominant-negative construct to block Paxillin
function in HeLa cells, a cell line extensively used in studies of SO. We then
move on to examine the role of Paxillin in vivo using Xenopus embryos, a tissue
in which it is well known that proper SO is crucial for morphogenesis, and
specifically focusing on the morphogenesis of the prospective neuroectoderm.
Collectively, our results in vitro implicate Paxillin in SO responses to
mechanical stimuli suggesting that it’s a core member of the CMC, while at the
same time provide evidence that Paxillin is required for SO and FN
fibrillogenesis during embryonic development.

Τη βραβευμένη διπλωματική/πτυχιακή εργασία μπορείτε
να την βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου