Προσεχείς Επιμορφώσεις

Προσεχείς Επιμορφώσεις

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις ευκαιρίες επιμόρφωσης που προγραμματίζονται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).

Upcoming-Trainings

Life Science Tuesdays

Γνωστοποιούμε τη δυνατότητα συμμετοχής στη σειρά σεμιναρίων-διαδικτυακών διαλέξεων που διοργανώνει η συνεργαζόμενη με τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου 🇦🇹Αυστριακή Βιολογική Εταιρεία ÖGMBT OEGMBT με τον τίτλο “Life Science Tuesdays”

Registration for the Life Science Tuesdays is possible at any time.
Abstract submission for the upcoming Life Science Tuesdays are welcome:
#4/12: Organelles and Transport (17 Nov 2020)
#5/12: Microbiome Innovations (01 Dec 2020)
#6/12: Chemical Biology (15 Dec 2020)
#7/12: New biologics, novel analytical tools (12 Jan 2021)
#8/12: Infection and Immunity (26 Jan 2021)
#9/12: Tissue Engineering and Regenerative Medicine (09 Feb 2021)
#10/12: *Omics Data Analysis and Integration (23 Feb 2021)
#11/12: Translational Oncology (09 Mar 2021)
#12/12: Production Systems of the Future (23 Mar 2021)
Austrian Association of Molecular Life Sciences and Biotechnology ÖGMBT OEGMBT welcomes abstracts from and participation by life scientists from all over Europe! The registration includes the participation at all Life Science Tuesdays until March 2021, an online format supported by FEMS & FEBS.

Registrations and Abstracts