Δρ Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Δρ Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επίτιμο Μέλος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου

  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών & Τεχνών (Μάϊος 2009 – )

O Καθηγητής Εμ. Φραγκούλης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης στις 15 Ιανουαρίου του 1947. Έλαβε το πτυχίο του στις Φυσικές Επιστήμες το 1972 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αμέσως εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Φυσιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου του Marburg, με τον Καθηγητή P.Karlson. Δύο έτη αργότερα, έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα (Ph.D.) Φυσικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Marburg με τη διάκριση «Πολύ Καλά».

Αφού υπηρέτησε για ένα έτος τη θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία, εργάστηκε ως υφηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα εργάστηκε για τρεις μήνες στο Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο σε ερευνητικό πρόγραμμα με τον Δρ. Κ. Ε. Σέκερη με υποτροφία της D.A.A.D. (Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) το 1976 και της ΕΜΒΟ το 1977. Το 1979 εργάστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα  για έξι μήνες στο Ινστιτούτο Κυτταρικής Βιολογίας του Max Plank με τον Καθηγητή Traub, ως υπότροφος του ιδρύματος Alexander von Humboldt. Η υποτροφία του ανανεώθηκε από το ίδιο ίδρυμα και το 1980 και επέστρεψε στο Ινστιτούτο Max Plank για ερευνητική εργασία.

Το Νοέμβριο του 1982 εκλέχθηκε Λέκτορας Βιοχημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1987, για το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, επισκέφθηκε για μια ακόμη φορά το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του Max Plank ως υπότροφος της ΕΜΒΟ.

Το 1992 εκλέχθηκε Καθηγητής Βιοχημείας από εκλεκτορικό σώμα απαρτιζόμενο από Καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας και Καθηγητές Βιοχημείας όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.  Επί σειρά ετών εκλεγόταν Διευθυντής του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας για τα έτη 1992-1994 και 2009-2011.

Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κατά την περίοδο 1996-1999, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (2001-2004), αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος της FEBS (2009-2011). Δραστηριοποιείται επίσης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου για το Διαβήτη.

Ο Καθηγητής Εμ. Φραγκούλης εκλέχθηκε το 2009 τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον καθαρισμό, χαρακτηρισμό και μελέτη των ενζύμων Dopa αποκαρβοξυλάση και Poly (U), Poly(C) ειδική ριβονουκλεάση καθώς και τα γονίδια που τα κωδικοποιούν. Έχει δημοσιεύσει 55 άρθρα και 3 άρθρα ανασκόπησης σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

 
 • Έχει διατελέσει για 6 χρόνια Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.
 • Έχει διατελέσει για 6 χρόνια Μέλος της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
 • Έχει διατελέσει για 2 χρόνια Κοσμήτωρ στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
 • Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές περισσότερες από 60 εργασίες με αντικείμενα που σχετίζονται κυρίως με την Βιοχημεία των Ευκαρυωτικών Ενζύμων.
 • Έχει παρουσιάσει μια σειρά ανακοινώσεις σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχει δώσει περισσότερες από 80 διαλέξεις σε διάφορα συνέδρια, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, καθώς επίσης και σε διεθνείς οργανισμούς.
 • Έχει καθοδηγήσει 25 διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερες από 120 συμβουλευτικές και πάνω από 150 εξεταστικές επιτροπές για υποψήφιους διδάκτορες.
 • Έχει χρηματίσει κριτής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχει εξασφαλίσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε ανταγωνιστικό επίπεδο για την υποστήριξη των ερευνητικών του προγραμμάτων.
 • Έχει χρηματίσει μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων και γραμματέας στα διεθνή συνέδρια σχετικά με την Μοριακή Βιολογία των Εντόμων στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 1978, και στο Ηλεκτροφόρηση στην Αθήνα, το 1982.
 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 33ου FEBS και του 11ου IUBMB Συνεδρίου στην Αθήνα το 2008.
 • Μέλος της Επιτροπής της FEBS “Επιστήμη και Κοινωνία”

 2011 – ….    Εκλεγμένο μέλος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της FEBS στην Επιτροπή Επιστήμη και Κοινωνία

 
     2010       Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιοχημικών Εταιρειών (FEBS)

2009      
Αναπληρωτής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιοχημικών Εταιρειών (FEBS)
 

     1999       Εθνικός Εκπρόσωπος στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των Χωρών του ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση

                   πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία (Παρίσι, Ιούνιος 1999)
                   Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Υπουργών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Eureka
                   (Κωνσταντινούπολη, 1999)
     1998       Εθνικός Εκπρόσωπος στην 42η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
                   (Βιέννη, Σεπτέμβριος 1998)
                   Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Υπουργών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Eureka
                   (Λισσαβόνα, 1998)
     1997       Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στην Υπουργική Συνδιάσκεψη σχετικά με Δίκτυα Πληροφορικής
                   (Βόννη, Ιούλιος 1997)
                   Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Υπουργών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα COST
                   (Πράγα, Μαίος 1997)
                   Εκπρόσωπος στην Υπουργική Συνάντηση για την Έρευνα (Λονδίνο, Απρίλιος, 1997)
                   Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Υπουργών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Eureka
                   (Λονδίνο, 1997)
1996 – 1999  Εθνικός Εκπρόσωπος σε 11 διαφορετικές συνεδριάσεις των Ευρωπαίων Υπουργών Έρευνας στα
                   πλαίσια διαμόρφωσης του 4ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα
     1996       Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιοχημικών Εταιρειών
                   Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Υπουργών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Eureka
                   (Βρυξέλλες, 1996)
     1995       Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιοχημείας
     1994       Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιοχημικών Εταιρειών
 • Υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt Stiftung για τα έτη 1979 – 1980 και για τρείς μήνες τα έτη 1982, 1985 και 1989
 •  Υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
 •  Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Μοριακή Βιολογία (Υποτροφίες μικρής διάρκειας – διάφορα έτη)
 •  Υπότροφος της Γερμανικής Ένωσης Ερευνών (1972 – 1974)
 •  Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών από το 2009
 • Μέλος της Επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013)
 • Μέλος της ομάδας αξιολογητών για την αξιολόγηση του τμήματος Βιολογίας του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο (2009)
 • Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Βιοχημικής και Βιοφυσικής Εταιρείας 1984-1988
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Βιοχημικής και Βιοφυσικής Εταιρείας 1994-1996
  • Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας για Βιολογική Χημεία από το 1976
  • Μέλος της Κεντρικής Eπιτροπής Γενικών Eξετάσεων για εισαγωγή στα Ανώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα κατά τα έτη 1983-1995
  • Μέλος της Εθνικής Eπιτροπής για την αξιολόγηση των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων (Σεπτέμβριος 1995)
  • Μέλος διαφόρων εξεταστικών επιτροπών του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών
 • Μέλος διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης Διευθυντών Ινστιτούτων διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων