Βιολόγοι στη Βιομηχανία

Βιολόγοι στη Βιομηχανία

Biologists-in-Industry

Οι Βιολόγοι στον τομέα της Βιομηχανίας μπορούν να συνεργάζονται με εταιρείες φαρμάκων και προμηθευτές επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών για την έρευνα και τη δοκιμή νέων προϊόντων. Μπορούν επίσης να εργάζονται σε θέσεις πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. Οι βιολόγοι εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές για την ανάπτυξη και την ενίσχυση προϊόντων, εργαλείων και τεχνολογικών εξελίξεων βιοτεχνολογίας σε τομείς όπως η γεωργία, η επιστήμη των τροφίμων και η ιατρική. Οι επιστήμονες στον τομέα αυτό μπορούν να εργαστούν στη γενετική μηχανική, τη φαρμακευτική ανάπτυξη ή τις ιατρικές τεχνολογίες (όπως η νανοϊατρική) ή ως τεχνικός εργαστηρίου ή τεχνολόγος.

Οι Βιολόγοι στον τομέα της παιδείας μπορούν να ασχοληθούν με πολλές εξειδικεύσεις όπως είναι για παράδειγμα:

 • Φαρμακογενετική
 • Βιοτεχνολογία
 • Γενετική μηχανική
 • Βιο-μηχανική
 • Νανοτεχνολογία
 • Βιοϊατρική τεχνολογία
 • Διατροφολογία
 • Τεχνολογία τροφίμων
 • και άλλοι τομείς

Στο Τομέα της Βιομηχανίας, πολλοί Βιολόγοι εργάζονται στις πιο κάτω Υπηρεσίες (ενδεικτικά):

 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Εταιρείες βιοτεχνολογίας
 • Εταιρείες αγροτεχνολογίας
 • Εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας
 • Εταιρείες ιατρικών προϊόντων