Οι επιλογές σου

Οι επιλογές σου

Your-choices

Η απόφαση για τη σταδιοδρομία σας μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολη λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο των διαθέσιμων ευκαιριών. Υπάρχουν πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητές σας και τις γνώσεις σας, απλά πρέπει να βρείτε το σωστό για εσάς. Η Βιολογία παρέχει ευκαιρίες εργοδότησης σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Μπορεί να αποφασίσετε να παραμείνετε στην εκπαίδευση και να παρακολουθήσετε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στη Βιολογία.

Η Βιολογία παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης

  • στην Εκπαίδευση
  • στον τομέα της Υγείας
  • στον τομέα του Περιβάλλοντος
  • στην Έρευνα
  • στη Βιομηχανία

Για περισσότερα δείτε ή κατεβάστε την παρουσίαση Ο κόσμος της Βιολογίας.

Η πλειοψηφία των Βιολόγων πιθανόν να εργαστεί για κυβερνητικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα οι Βιολόγοι με ειδικότητα στην αιματολογία, ανοσολογία, επιδημιολογία μπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Υγείας ή στην έρευνα για την υγειονομική περίθαλψη. Άλλοι Βιολόγοι, μπορεί να εργάζονται για τους οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος ή σε κρατικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, σε ερευνητικούς ή συμβουλευτικούς ρόλους. Η διδασκαλία είναι επίσης μια ελκυστική επιλογή για πολλούς πτυχιούχους βιολογίας. Η βιολογία είναι ένα από τα θέματα STEM και είναι επίσης ένας τομέας που στο μέλλον προβλέπεται να δοθεί έμφαση, έτσι οι ευκαιρίες απασχόλησης θα είναι ευρείες και τεράστιες, ιδιαίτερα σε κρατικές υπηρεσίες και την πανεπιστημιακή έρευνα. Κάποιοι Βιολόγοι που έχουν τα εργαλεία και τη γνώση μπορεί να εργαστούν στην ιατροδικαστική βιολογία, εξετάζοντας στοιχεία από τις σκηνές του εγκλήματος για να δημιουργήσουν μια εικόνα για το τι συνέβη.

Στην ιδιωτική βιομηχανία για παράδειγμα, μπορούν να εργαστούν σε βιοϊατρικά εργαστήρια που ερευνούν θεραπείες για ασθένειες, στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, στη βοτανική ή στη γεωργία αναπτύσσοντας ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα. Βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της βιοτεχνολογίας, ερευνώντας τη γενετική τροποποίηση και τα μελλοντικά αγροτεχνολογικά προϊόντα. Απλά δεν υπάρχει τέλος στις διαθέσιμες επιλογές – αν μελετά κανείς τη βιολογία και τη ζωή, θα υπάρξει σίγουρα ένα άνοιγμα.

Επίσης, 3 από τα 10 επαγγέλματα του μέλλοντος σχετίζονται με τη Βιολογία

  • Βιοϊατρικοί Μηχανικοί
  • Βιοτεχνολόγοι
  • Γεωργικοί Μηχανικοί

Βιοϊατρικοί Μηχανικοί

Η βιοιατρική τεχνολογία αποτελεί έναν διεπιστημονικό κλάδο με μέγιστη σημασία και συμβολή στην προαγωγή της υγείας και στην υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία της EUCOMED, «η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων παράγει ετήσιες πωλήσεις ύψους 95 δις ευρώ και επενδύει περίπου 7,5 δις ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη. 500.000 στελέχη εργάζονται σε περισσότερες από 20.000 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας, με το 80% των οποίων να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα και καινοτομίες για την τοπική και την παγκόσμια αγορά». Η αφετηρία του αυριανού εξειδικευμένου επιστήμονα μπορεί να είναι τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών καθώς και άλλων θετικών επιστημών όπως π.χ. φυσικής τα οποία σε συνδυασμό με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση (π.χ. το Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών στη Βιοατρική Μηχανική) θα καλλιεργήσει τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για την αυριανή αγορά εργασίας.

Γεωργικοί Μηχανικοί
Η αλματώδης αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη για γεωργική –και όχι μόνο- παραγωγή, καθιστά επιτακτική περισσότερο από ποτέ την αξιοποίηση της μηχανικής στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στα γεωργικά συστήματα. Το μεγάλο στοίχημα της αειφορίας στην γεωργία, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων και της παραγωγής ποιοτικότερων προϊόντων αποτελεί πρόκληση τόσο για τη γεωργική μηχανική όσο και για τη μηχανική Βιοσυστημάτων. Συνεπώς, η γόνιμη εφαρμογή και αξιοποίηση της τεχνολογίας στη γεωργία αποτελεί εφαλτήριο για την διαχείριση και κάλυψη των αναγκών σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πτυχιούχοι Γεωπονικών τμημάτων, Μηχανικοί Βιοσυστημάτων και ευρύτερα γεωτεχνικές ειδικότητες είναι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν τον κλάδο της γεωργικής μηχανικής έπειτα από την πρόσκτηση καινοτόμων και πρακτικά εφαρμόσιμων γνώσεων και τεχνικών.

Βιοτεχνολόγοι
Πρωτογενής Παραγωγή, Υγεία, Προστασία Περιβάλλοντος είναι μόνο κάποιοι από τους τομείς όπου η επιστήμη της Βιοτεχνολογίας μπορεί να βρει εφαρμογή. Επιστήμονες με γνωστικό υπόβαθρο που έχει να κάνει με τη γενετική, τη μοριακή και τη συνθετική βιολογία, την βιοπληροφορική και πλήθος άλλων συνδυαστικών επιστημονικών κλάδων, απευθύνονται σε ένα τομέα όπου παγκοσμίως καταγράφονται αυξητικές τάσεις σε επίπεδο έρευνας και επενδύσεων. Στα Ελληνικά Α.Ε.Ι., σπουδές σε τμήματα όπως Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική κ.ά. αποτελούν μια ιδανική αφετηρία για το αυριανό βιοτεχνολόγο.

Πηγή: Αυτά είναι τα δέκα επαγγέλματα του μέλλοντος