Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τις Γενικές Συνελεύσεις της Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ):

……………………………………………………………………………………………………………………

Για την περίοδο 2023-2025 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις:

  1. Γενική Συνέλευση 17 Ιουνίου 2023 (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

Για την περίοδο 2019-2022 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις:

  1. Γενική, Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση 24 Οκτωβρίου 2019 (Χοιροκοιτία)
  2. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 25 Μαΐου 2020 (Διαδικτυακή)
  3. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 18 Ιουνίου 2021 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή)
  4. Γενική, Καταστατική Συνέλευση 31 Αυγούστου 2021 (Διαδικτυακή)
  5. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 17 Ιουνίου 2022 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή)
  6. Γενική και Εκλογική Συνέλευση 09 Νοεμβρίου 2022 (Χοιροκοιτία)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Έκτακτη Καταστατική (όχι εκλογική) Γενική Συνέλευση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).
Καλούνται όλα τα Μέλη της ΒΕΚ σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 στις 6μμ.
Στην Ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Καταστατικής ΓΣ περιλαμβάνονται καταστατικές αλλαγές και θα είναι διαδικτυακή μέσω ZOOM.
Σύμφωνα με το Καταστατικό Δικαίωμα ψήφου έχουν Τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).
Καλούνται όλα τα Μέλη της ΒΕΚ σε Γενική και Εκλογική Συνέλευση την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 στις 5μμ στο Κέντρο ΟΑΣΙΣ στη Χοιροκοιτία.
Στην Ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Καταστατικής ΓΣ περιλαμβάνονται:
1. Απολογισμός
2. Οικονομικές Καταστάσεις
3. Εκλογές
Σύμφωνα με το Καταστατικό Δικαίωμα ψήφου έχουν Τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.