Υποτροφίες Μεγάλης Διάρκειας

Υποτροφίες Μεγάλης Διάρκειας

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών της FEBS. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της FEBS ξεκίνησε το 1979. Από τότε έχει γίνει γνωστό ως ένα πολύ ανταγωνιστικό και διάσημο πρόγραμμα. Αυτό έγινε χάρη στις αυστηρές διαδικασίες επιλογής και στο πακέτο που προσφέρουμε στους υποτρόφους.

Η FEBS ως μέρος της δέσμευσής της για υποστήριξη των νέων επιστημόνων, προσφέρει τόσο Υποτροφίες Μικρής διάρκειας όσο και Υποτροφίες Μεγάλης διάρκειας σε μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), καθώς και Υποτροφίες Καλοκαιρινές σε πολλά υποσχόμενους νέους φοιτητές. Η FEBS προσφέρει επίσης Υποτροφίες που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) σε ορισμένες μειονεκτούσες χώρες της FEBS. Οι υποτροφίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν σε μέλη των Συστατικών Εταιρειών της όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) που εργάζονται σε μια χώρα FEBS να εργαστούν σε ένα εργαστήριο σε μια άλλη χώρα της FEBS. Λόγω της μικρής ηλικίας τους, οι υποψήφιοι για τις Καλοκαιρινές υποτροφίες δεν χρειάζεται να είναι μέλη μιας Συστατικής Εταιρείας της FEBS όπως είναι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).

Οι Υποτροφίες Μεγάλης διάρκειας της FEBS απονέμονται για την υποστήριξη μακροχρόνιων επισκέψεων με σκοπό την επιστημονική συνεργασία ή την προηγμένη εκπαίδευση. Αυτές οι υποτροφίες χορηγούνται αρχικά για ένα έτος και μπορούν να ανανεωθούν για ένα ακόμη έτος έως και τρία έτη κατ ‘ανώτατο όριο.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βιολόγοι επιστήμονες που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους πτυχίο τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να είναι μέλη μιας Συστατικής Εταιρείας της FEBS, να εργάζονται σε ένα εργαστήριο σε μια χώρα της FEBS και να αναζητούν εργασία σε ένα εργαστήριο σε μια άλλη χώρα της FEBS.

Οι Υποτροφίες Μεγάλης διάρκειας της FEBS απονέμονται επί του παρόντος μία φορά το χρόνο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Υποτροφίες Μεγάλης διάρκειας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της FEBS.

https://www.febs.org/our-activities/fellowships/long-term-fellowships/

Θα χρειαστείτε να υποβάλετε Βεβαίωση Μέλους της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).