Επικοινωνία

Επικοινωνείτε μαζί μας

Διεύθυνση

Θαλή 3, 2020, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο

(μόνο ώρες γραφείου, καθημερινές 9-12)

Ηλεκτ.Ταχ

Γενικές Πληροφορίες ΒΕΚ:
info@cbs.cy

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΒΕΚ:
chair@cbs.cy

Θέματα Μελών ΒΕΚ:
membership@cbs.cy

Θέματα Βραβείων ΒΕΚ:
awards@cbs.cy

Θέματα Εκδηλώσεων ΒΕΚ:
events@cbs.cy

Φαξ

25335682

Φόρμα Επικοινωνίας