Επιμορφώσεις ΒΕΚ

Επιμορφώσεις ΒΕΚ

Η Βιολογία είναι μια επιστήμη που τη σημερινή εποχή αναπτύσσεται ραγδαία. Νέες ανακαλύψεις, νέες τεχνικές, νέες μέθοδοι και νέες προσεγγίσεις αναδύονται συνεχώς στο επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση.

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) αυτόνομα και σε συνεργασία με άλλους φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα οργανώνει επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, σεμινάρια, ημερίδες, σχολεία, εργαστήρια και μαθήματα με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση σχετικά με θέματα της Βιολογίας.

Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ευκαιρίες της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε βασικούς τομείς της βιολογίας και να τους δώσουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν τις προκλήσεις με τους ειδικούς.

Εκτός από της εκδηλώσεις κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, επιτρέποντας στους χρήστες να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και να συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) πιστώνει με Μονάδες Συνεχόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσους παρακολουθούν τις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις της ΒΕΚ.

Στις Προσεχείς Επιμορφώσεις μπορείτε να βρείτε τις ευκαιρίες επιμόρφωσης που προγραμματίζονται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).