Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών (Μάστερ) Φοιτητών Βιολογίας

Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών (Μάστερ) Φοιτητών Βιολογίας

vravia img

Καθιερώνεται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας) Βιολογίας επιπέδου Μάστερ που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Μεταπτυχιακό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία.

Σκεπτικό Καθιέρωσης του Βραβείου ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης»:
Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει θέσει την Αριστεία ως μία βασική αξία της. Με το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης» επιθυμεί να επιβραβεύσει τον/την Κύπριο μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια Βιολογίας, επιπέδου Μάστερ, με την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία και να δώσει ώθηση στην εκπόνηση άριστων μεταπτυχιακών εργασιών σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο της Βιολογίας.

Η έναρξη της καριέρας ενός νέου επιστήμονα Βιολόγου με ένα Βραβείο αποτελεί μια ώθηση και μια επιβράβευση.

Ο Ουράνιος Ιωαννίδης, Φυσιογνώστης/Βιολόγος, ήταν Μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ). Εργάστηκε ως καθηγητής φυσιογνωστικών, βιολογίας σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Την περίοδο 1986-1992 εργάστηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου ως καθηγητής βιολογικών επιστημών και επιστήμης. Την περίοδο 1992-1995 ήταν αποσπασμένος για ειδικά καθήκοντα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Την περίοδο 1995-1996 ήταν ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Από το 1997 έως το 1999 ήταν καθηγητής και ακαδημαϊκός σύμβουλος του Πανεπιστημίου La Salle. Με την επαγγελματική του σταδιοδρομία αλλά και ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει βοηθήσει στην καθιέρωση του κλάδου της Βιολογίας στην εκπαίδευση της Κύπρου.

Οι Όροι, τα Κριτήρια συμμετοχής, οι Αιτήσεις Υποβολής Υποψηφιοτήτων και οι Καταληκτικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) στη συνέχεια.

Προκήρυξη

Προκήρυξη Βραβείων ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας 2023↓

 

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια (ή πρόσφατα απόφοιτος/η) από Τμήμα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού που παρέχει τίτλο επιπέδου Μάστερ (Master). Γίνονται δεκτές και αιτήσεις από Διατμηματικά Μεταπτυχιακά ή /και Μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων που έχουν Βιολογικό Θέμα.
 2. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να φοιτά στην Κύπρο.
 3. Έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι μόνο το προηγούμενο έτος της ημερομηνία προκήρυξης των βραβείων. Δηλ. για την προκήρυξη του 2023 είναι δεκτές εργασίες του 2022. Το έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται στο εξώφυλλο ή στο εσωτερικό της μεταπτυχιακής εργασίας.
 4. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 9/10 ή 18/20 ή 4.5/5 . Θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής εργασίας μαζί με την αίτηση υποβολής συμμετοχής.
 5. Η μεταπτυχιακή εργασία και όλα τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός των προκαθορισμένων ορίων και πριν από την Καταλητική Ημερομηνία.
 6. Οι υποψήφιοι/ες αυτόματα μπορούν να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν ως Δόκιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) πριν από την Καταλητική Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 7. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παραστούν αυτοπροσώπως (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκπρόσωπός τους) και να παραλάβουν το βραβείο στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης που θα διοργανώσει η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).
 8. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) διατηρεί το δικαίωμα προβολής και παρουσίασης όλων των υποψήφιων μεταπτυχιακών εργασιών που υποβλήθηκαν (μετά την Επίσημη Τελετή Βράβευσης) καθώς και φωτογραφίες και βίντεο των υποψηφίων και των παρευρισκομένων στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης, στην ιστοσελίδα της, και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 9. Συμμετοχή σημαίνει αυτόματα και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Η ΒΕΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγή των όρων προκύρηξης των Βραβείων.
 10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν μεταπτυχιακές εργασίες με βαθμό μεταπτυχιακής εργασίας όπως περιγράφεται στο Σημείο 4, τότε θα αξιολογηθούν και μεταπτυχιακές εργασίες με βαθμούς τουλάχιστον: 8.5/10 ή 17/20 ή 4.25/5. Για το λόγο αυτό προτρέπεται εργασίες με τους βαθμούς αυτούς όπως υποβληθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να είναι διαθέσιμες προς αξιολόγηση.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Η επιστημονική αρτιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 2. Η ποιότητα και επιστημονικότητα συγγραφής, οργάνωσης και παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 3. Ο αριθμός και η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια που τυχόν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μεταπτυχιακής εργασίας (βαθμοί 1-5)
 4. Πρωτοτυπία και Καινοτομία της μεταπτυχιακής εργασίας (βαθμοί 1-5)

 

Διαδικασίες και Έντυπα Υποβολής:

 1. Αίτηση Υποβολής Βραβείου ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Μάστερ Βιολογίας της μεταπτυχιακής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 1. Αίτηση_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf)
 2. Μεταπτυχιακή Εργασία με όνομα (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 2. Εργασία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf)
 3. Μεταπτυχιακή Εργασία χωρίς όνομα χωρίς να διακρίνεται το όνομα του/της υποψηφίου και συντάκτη της  μεταπτυχιακής εργασίας όπως όνομα, επίθετο συγγραφέα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 3. Εργασία_No name_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf)
 4. Έντυπο Περιγραφής Βραβείου ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας της μεταπτυχιακής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 4. Περιγραφή_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf)
 5. Επίσημη Βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 5. Βαθμολογία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf)
 6. Οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο όπως π.χ. δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικό συνέδριο. (Να υποβληθεί/ουν σε μορφή pdf. Το/α αρχείο/α να ονομαστεί ως εξής: 6. Υποστηρικτικό1_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf, 7. Υποστηρικτικό2_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_Master.pdf κλπ)

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Βραβείου 2023 για μεταπτυχιακές εργασίες του 2022:

30 Νοεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βραβεία της ΒΕΚ επικοινωνήστε στο email: awards@cbs.cy

Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 400 ευρώ και Τιμητική Πλακέτα και θα απονεμηθεί σε Ειδική Τελετή Βράβευσης.