Εκδόσεις ΒΕΚ

Εκδόσεις ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) εκδίδει υλικό το οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιολογίας και στην ενίσχυση της έρευνας, της διδασκαλίας και μάθησης σε όλους τους τομείς των βιολογικών επιστημών.

Έκδοση ΒΕΚ 2021: Βραβεύοντας την Αριστεία 2021 Βραβεύοντας την Αριστεία 2021 ↓

Έκδοση ΒΕΚ 2022: Βραβεύοντας την Αριστεία 2022 Βραβεύοντας την Αριστεία 2022 ↓

Έκδοση ΒΕΚ 2023: Βραβεύοντας την Αριστεία 2023 Βραβεύοντας την Αριστεία 2023 ↓

BEK-Publications