ΙΒΟ Γ’ Λυκείου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

ΙΒΟ Γ’ Λυκείου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

ibo_logo

2023

 1. Εγκύκλιος – Προκήρυξης: ypp14787a↓
 2. Θέματα και Απαντήσεις Α΄ Φάση: ΙΒΟ_Λύσεις_2023_A Greek ↓
 3. Θέματα χωρίς Απαντήσεις Α΄ Φάση: ΙΒΟ_Θέματα_2023_A ↓
 4. Αποτελέσματα Α΄ Φάση: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΙΒΟ2023Α ↓
 5. Θέματα και Απαντήσεις Β΄ Φάση: Θέματα & Λύσεις ΙΒΟ 2023 Β Φάση↓
 6. Θέματα χωρίς Απαντήσεις Β΄ Φάση:Θέματα ΙΒΟ 2023 Β Φάση↓
 7. Αποτελέσματα Β΄ Φάση: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΙΒΟ2023Β ↓

2022

 1. Εγκύκλιος – Προκήρυξης: ypp13232a
 2. Θέματα και Απαντήσεις Α΄ Φάση: IBO 2022 Phase A Answers Greek v3
 3. Αποτελέσματα Α΄ Φάση: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΙΒΟ2022Α v1
 4. Θέματα και Απαντήσεις Β΄ Φάση: ΘΕΜΑΤΑ 2022 B ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ANSWERS v3
 5. Αποτελέσματα Β΄ Φάση: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΙΒΟ2022Β v3

 

 

2021

 1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη ypp11495a-corrected
 2. Θέματα και Απαντήσεις: Α΄ Φάση: CBO_2021_A_GR_answers_corrected-v6Β΄ Φάση: CBO_2021_B_GR_Answers_corrected-v6
 3. Αποτελέσματα: Α΄ Φάση: Ανακοίνωση-Αποτελεσμάτων-ΙΒΟ2021Α-v2Β΄Φάση: Ανακοίνωση-Αποτελεσμάτων-ΙΒΟ2021Β-v4