Αποτελέσματα Βραβείου Διδακτορικών Φοιτητών 2022

Αποτελέσματα Βραβείου Διδακτορικών Φοιτητών 2022

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΒΕΚ αποφάσισε ομόφωνα ότι για τη χρονιά το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» απονέμεται στο Βιολόγο Δρ Χρίστο ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ του Πανεπιστημίου του Όσλο της Νορβηγίας για τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Protein glycosylation in the genus Neisseria: coordinated evolution of glycan biosynthesis and substrate targeting».

Επιβλέπων καθηγητής της εργασίας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Michael KOOMEY του Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norway. Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή (και οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν) είναι προσεκτικά μελετημένες και περιέχουν ολοκληρωμένη βιοπληροφορική ανάλυση που δημιούργησε μια γερή βάση για την πειραματική εργασία που ακολούθησε. Αυτή περιλαμβάνει γονιδιωματικές και φυλογενετικές αναλύσεις, μελέτες παραλλαγών αλληλόμορφων, τεχνικές μοριακής βιολογίας και ηλεκτρονική μικροσκοπία. Αυτή η προσέγγιση συνέβαλε στη δημιουργία μιας διατριβής υψηλής ποιότητας που έχει αντιμετωπίσει τους κύριους ερευνητικούς στόχους που θέτει και ανοίγει νέες γραμμές έρευνας στο πεδίο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο της διατριβής αξιολογήθηκε από διεθνή και τοπική επιτροπή καθηγητών που ειδικεύονται στη μοριακή μικροβιολογία και τη γλυκοβιολογία. Η αξιολόγησή τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατριβή γράφτηκε με συνοπτικό τρόπο με σαφή εικονογράφηση, εξαιρετική γραμματική και λογική ροή κειμένου. Η διατριβή περιέχει: (i) μια εισαγωγή στο πεδίο της γλυκοζυλίωσης των βακτηριακών πρωτεϊνών και του γένους Neisseria (σύστημα μοντέλου), (ii) τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, (iii) μια περίληψη των χειρογράφων που δημοσιεύθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της διατριβής και (iv) μια συζήτηση που τοποθετεί τα σημαντικά αποτελέσματα σε ένα γενικό πλαίσιο και επισημαίνει μελλοντικές προοπτικές στον τομέα.

Protein glycosylation in the genus Neisseria: coordinated evolution of glycan biosynthesis and substrate targeting.