Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΒΟ
Α΄ Φάση

  • ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ IBO 2024 Α΄  ΦΑΣΗ

Β΄ Φάση

  • ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ IBO 2024 B΄ ΦΑΣΗ