Εκδηλώσεις ΒΕΚ

Εκδηλώσεις ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) διοργανώνει ένα ευρύ φάσμα από Εκδηλώσεις και Συνέδρια με βιολογικά θέματα που απευθύνονται είτε στο ευρύ κοινό, είτε σε εξειδικευμένο κοινό. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) πέραν από τις εκδηλώσεις επιμόρφωσης (βλπ. ενότητα Επιμόρφωση) παρέχει εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών συνεδρίων, δραστηριοτήτων προβολής, διαλέξεων αριστείας και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε βιολογικά θέματα.