Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως στόχο της την ενίσχυση της συμβολής της Βιολογίας και των Βιολόγων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη της ΒΕΚ τα οποία εργάζονται στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΒΕΚ σε κάθε επιτροπή
θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους
έχουν εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε απόφαση.

Εάν είστε μέλος της ΒΕΚ και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Επιτροπή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της ΒΕΚ επικοινωνήστε με το ΔΣ της ΒΕΚ στο email: info@cbs.cy

Της Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) (Συν-) Προεδρεύουν:

  • Dr Maria Tsiarli

Postdoctoral Research Fellow in Biological Sciences Kirmizis Lab, Cyprus University (March 2019-present) and Aliate Postdoctoral Research Associate in Molecular Biology, Cell Biology and Biochemistry Larschan Lab, Brown University

  • Dr Pavlos Neophytou

Ph.D. (Dept. of Clinical Biochemistry, Faculty of Clinical Medicine, University of Cambridge), Chartered Scientist (CSci), European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM), registered in Cyprus as a Clinical Laboratory Director, Executive Director of the Mendel Center for Biomedical Sciences

Committee-on-Higher-Educati