Θεόφραστος Α’ Γυμνασίου

Θεόφραστος Α’ Γυμνασίου

Ολυμπιάδα Α' Γυμνασίου

Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας. Θεωρείται συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη τον οποίο και διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής.

theophrastus

2023

  1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη: ypp15481a↓
  2. Θέματα και Απαντήσεις: FINAL-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2023 – ΛΥΣΕΙΣ ↓
  3. Θέματα χωρίς Απαντήσεις:FINAL-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2023 ↓
  4. Αποτελέσματα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2023 ↓

 

2022

  1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη: ypp13833a
  2. Θέματα και Απαντήσεις: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2022_ΛΥΣΕΙΣ
  3. Αποτελέσματα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2022 v1

 

2021

  1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη: ypp12051a↓ KAI ypp12141a↓
  2. Θέματα και Απαντήσεις: Θεόφραστος-Α΄-Γυμνασίου-2021-Λύσεις↓
  3. Αποτελέσματα: Ανακοίνωση-Αποτελεσμάτων-ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ-2021-v3↓