Αποτελέσματα Βραβείου Διδακτορικών Φοιτητών 2021

Αποτελέσματα Βραβείου Διδακτορικών Φοιτητών 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου»

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), έχει καθιερώσει το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου». Το Βραβείο απονέμεται ετήσια σε Κύπριους φοιτητές Βιολογίας (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας) που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Διδακτορικό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Διδακτορική Εργασία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΒΕΚ αποφάσισε ομόφωνα ότι για τη χρονιά 2021 (διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2020) το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» απονέμεται στη Βιολόγο Δρ. Ευαγγελία Λοΐζου του Weill Cornell Medicine, NY, USA για τη Διδακτορική της Εργασία με τίτλο «IN VIVO MODELLING OF MYELOID HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES WITH COMPLEX KARYOTYPES».

 

https://localist-images.azureedge.net/photos/31652953375643/huge/6f516f9cdfa5f8debc48274f16441f1b3bdaae6a.jpg
                                                              Δρ Ευαγγελία Λοΐζου

Τα κριτήρια αξιολόγησης της Διδακτορικής Εργασίας ήταν η επιστημονική αρτιότητα της διδακτορικής εργασίας, η ποιότητα και επιστημονικότητα συγγραφής, οργάνωσης και παρουσίασης της διδακτορικής εργασίας, ο αριθμός και η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια που τυχόν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της διδακτορικής εργασίας καθώς και η πρωτοτυπία και καινοτομία της διδακτορικής εργασίας.

Επιβλέπων καθηγητής της εργασίας ήταν ο Καθηγητής Scott W. Lowe του Εργαστηρίου Βιολογίας και Γενετικής του Καρκίνου στο Weill Cornell Medicine, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη διδακτορική εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη και άρτια επιστημονική εργασία που περικλείει όχι μόνο τις τεχνικές περιγραφές των πειραμάτων και τα επακόλουθα αποτελέσματά τους, αλλά επίσης περιγράφει λεπτομερώς το νόημα αυτών και την ερμηνεία τους στο ευρύτερο πλαίσιο του πεδίου της λευχαιμίας. Η «Εισαγωγή», δίνει επαρκείς πληροφορίες στον αναγνώστη, ώστε να κατανοήσει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εκτελέστηκε η ερευνητική εργασία. Το πρώτο Κεφάλαιο είναι η δημοσιευμένη εργασία (Loizou et al., Cancer Discovery 2019), η οποία περιλαμβάνει νέα επιστημονικά δεδομένα. Το δεύτερο κεφάλαιο διερευνά περαιτέρω τη γενετική διάθεση της CK-AML. Τέλος, η «Συζήτηση» εξετάζει αποτελεσματικά τον αντίκτυπο των επιστημονικών αποτελεσμάτων, ενώ παραθέτει εναλλακτικές ερμηνείες, πρόσθετες προτάσεις για πειράματα και νέες ερευνητικές κατευθύνσεις για εξερεύνηση στο μέλλον. Από τη διδακτορική αυτή διατριβή έχουν
προκύψει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια εκ των οποίων μερικές έχουν αποσπάσει επί μέρους άλλα βραβεία.

Το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 500 ευρώ και σχετικό τιμητικό πιστοποιητικό. Η απονομή θα γίνει σε ειδική τελετή που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Τη βραβευμένη διπλωματική/πτυχιακή μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου