Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) για σκοπούς διαφάνειας, δημοσιοποιεί την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων της ΒΕΚ.

Για την Περίοδο 2019-2022 υπάρχουν οι πιο κάτω Ετήσιες Εκθέσεις:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ↓

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ↓

ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2019-2022 (ΓΣ 2022) ↓

 

Για την Περίοδο 2023-2025 υπάρχουν οι πιο κάτω Ετήσιες Εκθέσεις:

Ετήσια Έκθεση BEK 2023 ↓

Annual-Reports