Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2022

Αποτελέσματα Βραβείου ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2022

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΒΕΚ αποφάσισε ομόφωνα ότι για τη χρονιά 2022 το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης» απονέμεται στη Βιολόγο Χαραλαμπία ΜΑΤΘΑΙΟΥ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη Μεταπτυχιακή της Εργασία με τίτλο «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΙΝΗΣ 2 (KATNAL2) ΣΤΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MTOR ΚΑΙ MAPK».

Επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας ήταν ο Καθηγήτρια ΝΙΟΒΗ ΣΑΝΤΑΜΑ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία ήταν αρκετά στοχευμένη, όσον αφορά την σχεδίαση αλλά και την επιμέλεια των πειραμάτων. Όλα τα πειράματα είχαν επαναληφθεί προσεκτικά, τουλάχιστον τρεις φορές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανάλογη και επιθυμητή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Υπήρχε μια μεγάλη γκάμα πειραμάτων και αποτελεσμάτων εφόσον είχαν ελεγχθεί πάνω από 10 αντισώματα για τους τρεις κλώνους με αποτέλεσμα οι ερευνητές να είναι σε θέση να χαρακτηρίσουν τα μοριακά μονοπάτια που έλεγχαν. Στη συνέχεια είχε γίνει μια στατιστική ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την βοήθεια της Microsoft Excel και του Graph-pad, με two-way anova στατιστική ανάλυση για να βρεθούν οι πιθανές στατιστικά σημαντικές αλλαγές κατά την διάρκεια των συγκρίσεων. Υπήρχε ξεκάθαρη αντίληψη όσον αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και τα κατόπιν αποτελέσματα αυτής της διατριβής καθώς και άλλων αποτελεσμάτων από την έρευνα της ΚΑΤΝΑL2 στον πυρηνίσκο γενικότερα. Έχοντας στο νου λογικά επακόλουθα της ανάλογης μορφολογίας των αποσιωποιημένων κυττάρων, στοχεύθηκαν συγκεκριμένα μονοπάτια που βοήθησαν στην διαλεύκανση του νέου ρόλου της ΚΑΤΝAL2 στον πυρηνίσκο του κυττάρου. Ο τρόπος συγγραφής, η οργάνωση αλλά και η παρουσίαση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, ήταν αρκετά ξεκάθαρος και αποτελεσματικός.