Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων

Η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως στόχο της την ενίσχυση
της συμβολής της Βιολογίας και των Βιολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στις Διεθνείς και Εθνικές Ολυμπιάδες.

Η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) απαρτίζεται αποκλειστικά από
μέλη της ΒΕΚ τα οποία εργάζονται στον τομέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΒΕΚ σε κάθε επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους έχουν εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε απόφαση.

Εάν είστε μέλος της ΒΕΚ και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων της ΒΕΚ επικοινωνήστε με το ΔΣ της ΒΕΚ στο email: info@cbs.cy

Της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) (Συν-) Προεδρεύουν:

  • Δρ Δημήτριος Μαππούρας

    Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

  • Μίκης Χατζηνεοφύτου (MSc)

    Βιολόγος, τ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Committee-on-Secondary-Educ