Αριστοτέλης Β’ Γυμνασίου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

Αριστοτέλης Β’ Γυμνασίου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

Ολυμπιάδα Βιολογίας Β' Γυμνασίου

Ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος και πολυεπιστήμονας.

Aristotle_Altemps_Inv8575