Ιστορία της ΒΕΚ

Ιστορία της ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει μια μακρά και επιτυχημένη ιστορία περισσότερων από σαράντα (40) χρόνων. Ιδρύθηκε το 1978
και είναι μια από τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες της Κύπρου. Έχουν διοικήσει επιτυχώς τη ΒΕΚ περισσότερα από 20 Διοικητικά Συμβούλια.

Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) διετέλεσαν διακεκριμένες και εξέχουσας προσωπικότητες της κοινωνικής, επιστημονικής και οικονομικής ζωής της Κύπρου, οι οποίοι προσέφεραν στον τόπο από κορυφαίες θέσεις της κυπριακής πολιτείας, ως ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως Υπουργοί, Βουλευτές, Επίτροποι, Μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Διευθυντές Τμημάτων των Υπουργείων, Διευθυντές Ερευνητικών Οργανισμών, Διευθυντές Ιδρυμάτων, Διευθυντές Ινστιτούτων, Προέδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, Διευθυντές Περιβαλλοντικών Κέντρων Εκπαίδευσης και Έρευνας και σε άλλες σημαντικές θέσεις.

Στο πιο κάτω link (ρετρό) μπορείτε να βρείτε την παλαιότερη ιστοσελίδα της ΒΕΚ στην οποία παρουσιάζονται κάποιες από τις δράσεις τις Εταιρείας.

History-of-BEK-01
History-of-BEK-02

Βιολόγοι – Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) ηγήθηκαν στην Κύπρο, στα πιο κάτω:

 • Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
 • Υπουργός Υγείας
 • Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Επίτροπος Περιβάλλοντος
 • Πρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
 • Μέλη Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 • Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
 • Πρόεδρος Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
 • Διευθυντής Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 • Διευθυντής Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 • Διευθυντής Ερευνητικών Κέντρων Θαλάσσιας Βιολογίας

Πολλοί διακεκριμένοι Βιολόγοι Μέλη της ΒΕΚ έχουν προεδρεύσει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα όπως:

 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα – European Network for Environmental Citizenship
 • Η Επιστήμη στο Προσκήνιο – Science on Stage
History-of-BEK-03
History-of-BEK-04

Πολλοί άλλοι διακεκριμένοι Βιολόγοι Μέλη της ΒΕΚ έχουν διευθύνει και στελεχώσει άλλα σημαντικά Τμήματα και Υπηρεσίες όπως:

 • Κέντρο Θαλασσαιμίας Κύπρου
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου
 • Εθνικό Βοτανολόγιο Κύπρου
 • Εθνική Τράπεζα Σπερμάτων Κύπρου
 • Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
 • Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Πολλοί Βιολόγοι – Μέλη της ΒΕΚ έχουν ηγηθεί επίσης σε πολλούς Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Κέντρα Έρευνας, σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, όπως:

 • Βιοϊατρικά Εργαστήρια
 • Κλινικά Εργαστήρια
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Ερευνητικές και Φαρμακευτικές Εταιρείες
History-of-BEK-05