Επιστημονικά Περιοδικά

Επιστημονικά Περιοδικά

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) συνεργάζεται με ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών περιοδικών είτε μέσω διμερών συνεργασιών είτε μέσω των επιστημονικών εταιρειών στις οποίες ανήκει όπως είναι η FEBS και η IUBMB παρέχοντας στα μέλη της την ευκαιρία για συνεχή επιστημονική ενημέρωση.

 • Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education:

https://www.ijese.com/

 • Aquademia:

https://www.aquademia-journal.com/

 • European Journal Of Sustainable Development Research:

https://www.ejosdr.com/

 • The FEBS Journal:

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/journal/17424658

 • FEBS Letters:

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/journal/18733468/

 • Molecular Oncology:

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/journal/18780261

 • FEBS Open Bio:

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/journal/22115463

 • Sustainability Journal:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability

 • Journal of Biological Education:

https://www.tandfonline.com/toc/rjbe20/current

 • Biochemistry and Molecular Biology Education:

https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/toc/15393429/2020/48/6

 • IUBMB Life:

https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/toc/15216551/2021/73/1

 • Biotechnology and Applied Biochemistry:

https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/toc/14708744/2020/67/5

 • Trends in Biochemical Sciences:

https://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/home

 • Molecular Aspects of Medicine:

https://www.sciencedirect.com/journal/molecular-aspects-of-medicine