Δρ Λεωνίδας ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Δρ Λεωνίδας ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής

του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Επίτιμο Μέλος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)

Ο Λεωνίδας Φυλακτού αποφοίτησε πρώτος στη χρονιά του στην Ιατρική Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 1995. Το 1998 απέκτησε τον διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Γενετικής Θεραπείας, από το ίδιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Connecticut Health Center των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στη συνέχεια έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου δημιούργησε ομάδα η οποία δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη γενετική θεραπεία για τη Μυοτονική Δυστροφία. Το 1998, ίδρυσε την ερευνητική ομάδα Molecular Function and Therapy στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με σκοπό την έρευνα στη γονιδιακή λειτουργία και γενετική θεραπεία. Το 2005, διορίστηκε Διευθυντής του Τμήματος Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας, αναλαμβάνοντας επίσης καθήκοντα για εξειδικευμένες εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις κυρίως για σπάνιες ασθένειες. Το 2011 εκλέγηκε Καθηγητής και πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη γονιδιακή θεραπεία για τη μυϊκή δυστροφία, στην ανακάλυψη βιοδεικτών για τη Μυοτονική Δυστροφία και στη διερεύνηση μοριακών αιτίων για κληρονομικές ασθένειες. Επίσης, από το Νοέμβριο του 2015, είναι Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ και Γενικός Διευθυντής της μεταπτυχιακής Σχολής του ΙΝΓΚ.

Σκεπτικό Βράβευσης Δρος Λεωνίδα ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Η ανακήρυξη και τιμητική διάκριση αυτή της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ), εδράζεται στη μέχρι σήμερα άριστη συνεισφορά του Δρος Λεωνίδα Φυλακτού στους τομείς της υγείας, της επιστήμης, της έρευνας και εν γένει τη διακεκριμένη προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών και θεμάτων ευρύτερα. Ο Δρ Φυλακτού έχει σημαντική συμβολή στην έρευνα, κυρίως, στη βιολογία των μυών, στη μυϊκή δυστροφία και στις κληρονομικές ενδοκρινοπάθειες. Μεταξύ άλλων έχει πρωτοποριακή έρευνα στη χρήση γενετικών εργαλείων για τη διόρθωση του κληρονομικού λάθους που προκαλεί τη Μυοτονική Δυστροφία.

Έχει διευθύνει περισσότερα από 30 ανταγωνιστικά προγράμματα από οργανισμούς χρηματοδότησης όπως το Wellcome Trust, το Muscular Dystrophy UK, Association Francaise Contre Les Myopathies, το Human Frontiers Science Programme Organization, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν δημοσιευτεί σε περισσότερα από 100 έγκριτα διεθνή περιοδικά όπως τα Nature Genetics, EMBO Reports, Human Molecular Genetics, Molecular Therapy Nucleic Acids, Journal of Cell Science, Journal of Biological Chemistry και FASEB Journal. Παράλληλα, έχει 17 συμμετοχές σε συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων και ειδικών εκδόσεων. Συμμετέχει σε πέντε συμβούλια επιστημονικών περιοδικών.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής Κύπρου την περίοδο 2011-2013. Διετέλεσε πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου την περίοδο 2012-2014 και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία (2018-2020).

Το εργαστήριό του είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για Σπάνιες Ενδοκρινοπάθειες.

Είναι ο Ελληνοκύπριος Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία από το 2014.

Με αυτό το σκεπτικό η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου ανακηρύσσει τον Δρα Λεωνίδα Φυλακτού ως Επίτιμο Μέλος της.