Επιτροπή Υγείας

Επιτροπή Υγείας

Η Επιτροπή Υγείας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως στόχο της την ενίσχυση της συμβολής της Βιολογίας και των Βιολόγων στον τομέα της Υγείας.

Η Επιτροπή Υγείας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη της ΒΕΚ τα οποία εργάζονται στον τομέα της Υγείας ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της Υγείας. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΒΕΚ σε κάθε επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους έχουν εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε απόφαση.

Εάν είστε μέλος της ΒΕΚ και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Επιτροπή Υγείας της ΒΕΚ επικοινωνήστε με το ΔΣ της ΒΕΚ στο email: info@cbs.cy

Της Επιτροπής Υγείας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) (Συν-) Προεδρεύουν:

  • Dr Pavlos Neophytou

Ph.D. (Dept. of Clinical Biochemistry, Faculty of Clinical Medicine, University of Cambridge), Chartered Scientist (CSci), European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM), registered in Cyprus as a Clinical Laboratory Director, Executive Director of the Mendel Center for Biomedical Sciences

  • Dr Maria Tsiarli

Postdoctoral Research Fellow in Biological Sciences Kirmizis Lab, Cyprus University (March 2019-present) and Aliate Postdoctoral Research Associate in Molecular Biology, Cell Biology and Biochemistry Larschan Lab, Brown University

Committee-on-Health

Πιο κάτω θα βρείτε υλικό που έχει ετοιμαστεί από την Βρετανική Εταιρεία Ανοσολογίας – British Society of Immunology (BSI). Την επιμέλεια στα ελληνικά είχε το μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) Νεκτάριο Νικολάου, Πανεπιστήμιο Frederick και Μέλος της Επιτροπής Υγείας της ΒΕΚ.

Πόσο αποδοτικός είναι ο εμβολιασμός

Τι είναι η ανοσία αγέλης

Πώς έχουν παρσκευαστεί τα εμβόλια για τη νόσο Covid-19 τόσο γγρήγορα

Πώς δρουν τα εμβόλια

Συνήθεις Ερωτήσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς για τη νόσο Covid-19