Προτείνετε μία επιμόρφωση στη ΒΕΚ

Προτείνετε μία επιμόρφωση στη ΒΕΚ

Πέραν από τις Επιμορφώσεις που οργανώνει η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) μπορείτε και εσείς να προτείνετε κάποια ευκαιρία/δράση επιμόρφωσης ή/και εκπαίδευσης για να συνδιοργανωθεί με τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).
Είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις για κάποια ευκαιρία/δράση επιμόρφωσης ή/και εκπαίδευσης για Βιολόγους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους αλλά και για έμπειρους Βιολόγους με σκοπό την πραγματοποίηση είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε online. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο της Βιολογίας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email: info@cbs.cy

Για να προτείνετε κάποια ευκαιρία/εκδήλωση επιμόρφωσης ή/και εκπαίδευσης στη ΒΕΚ συμπληρώστε την πιο κάτω Δήλωση.