Ανακοίνωση ΒΕΚ για Νομοσχέδια σχετικά με τα Βιοϊατρικά εργαστήρια

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) ανακοινώνει ότι έχει υποβάλει εισηγήσεις-θέσεις, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με τα Νομοσχέδια που αφορούν στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια.

Ελπίζουμε οι θέσεις της (ΒΕΚ) θα εισακουστούν ώστε να έχουμε δύο νομοσχέδια στα οποία να:

  • Διασφαλίζονται τα δικαιώματα των βιολόγων (βιοεπιστημόνων) όπως απορρέουν από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
  • Διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση και εργασία των ευρωπαίων βιοεπιστημόνων σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες προς την Κύπρο αλλά και των Κυπρίων βιολόγων (βιοεπιστημόνων) προς το εξωτερικό (χωρίς οι κύπριοι βιολόγοι-βιοεπιστήμονες να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση)
  • Διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αρχές και την κείμενη νομοθεσία
  • Διασφαλίζεται η δημοκρατία, αξιοκρατία και ισονομία όλων των πολιτών με την πρόνοια αδιάβλητων, αξιοκρατικών και διαφανών διαδικασιών
  • Δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις ολιγοπωλίων και κλειστών επαγγελμάτων για λίγους προνομιούχους

Με βάση τις πιο πάνω αρχές είναι που διατυπώθηκαν και οι θέσεις-εισηγήσεις της ΒΕΚ.

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) θα παρακολουθεί το θέμα και θα συμβάλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των εν λόγω νομοσχεδίων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΒΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*