Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας

Το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας απευθύνεται σε Κύπριους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Βιολογίας επιπέδου Μάστερ που σπουδάζουν σε τμήματα Βιολογίας της Κύπρου και του εξωτερικού. Το βραβείο απονέμεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία.