ΜΕΝΤΕΛ Α’ Λυκείου Γ’ Γυμνασίου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

ΜΕΝΤΕΛ Α’ Λυκείου Γ’ Γυμνασίου – Παλαιότερες Ολυμπιάδες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΜΕΝΤΕΛ Α' Λυκείου - Παλαιότερες Ολυμπιάδες στην πιο κάτω διεύθυνση:

2023

  1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη: ypp13741a↓
  2. Θέματα με Λύσεις: Θέματα Ολυμπιάδας ΜΕΝΤΕΛ 2023 Λύσεις ↓
  3. Θέματα χωρίς Λύσεις: Θέματα Ολυμπιάδας ΜΕΝΤΕΛ 2023 ↓
  4. Αποτελέσματα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων MENDEL2023 ↓

2022

  1. Εγκύκλιος – Προκήρυξη:ypp13741a
  2. Θέματα και Απαντήσεις: Ολυμπιάδα Α Λυκείου ΜΕΝΤΕΛ Λύσεις 2021-22 FINAL
  3. Αποτελέσματα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΜΕΝΤΕΛ 2022 v3