Επιτροπές ΒΕΚ

Επιτροπές ΒΕΚ

Ομάδες Εργασίας – Επιτροπές ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (BEK) για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εργασία της στους διάφορους τομείς των βιολογικών εφαρμογών, αποφάσισε την δημιουργία και δραστηριοποίηση των πιο κάτω Ομάδων Εργασίας – Επιτροπών ΒΕΚ:

  • (α) Επιτροπή Υγείας
  • (β) Επιτροπή Περιβάλλοντος
  • (γ) Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας
  • (δ) Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων