Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας

Το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας απευθύνεται σε Κύπριους Προπτυχιακούς Φοιτητές Βιολογίας που σπουδάζουν σε τμήματα Βιολογίας της Κύπρου και του εξωτερικού. Το βραβείο απονέμεται στον προπτυχιακό φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη διπλωματική/πτυχιακή εργασία.