Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας.

Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας: Καθιερώνεται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές (με ταυτότητα της.