Scientific Positions Positions CBS

Scientific Positions Positions CBS

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) καταθέτει τις Επιστημονικές Θέσεις και Τοποθετήσεις της σε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη Βιολογία και τους διάφορους τομείς της. Σκοπός των επιστημονικών θέσεων και τοποθετήσεων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) είναι:

  • Η προώθηση και ενίσχυση της Βιολογίας.
  • Η συμβολή στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών, ερευνών και εφαρμογών.
  • Η προαγωγή των ερευνών και εφαρμογών των Βιοεπιστημών, γενικότερα όπως και της παιδείας στα σχετικά αντικείμενα.
  • Η συμβολή στην αξιοποίηση του βιολογικού πλούτου της χώρας, στη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας του λαού.
  • Η προαγωγή και αναβάθμιση της επαγγελματικής στάθμης των μελών της ΒΕΚ.
  • Η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος των πτυχιούχων Βιολόγων στην Κύπρο με τον καταρτισμό, προώθηση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας των μελών της ΒΕΚ.
  • Η καλώς νοούμενη προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της ΒΕΚ.

Πιο κάτω βρείτε επιστημονικές θέσεις και τοποθετήσεις της ΒΕΚ για συγκεκριμένα θέματα:

1. Υπόμνημα ΒΕΚ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας της Βουλής για τους Διευθυντές Βιοϊατρικών Εργαστηρίων

2. Ανεπαρκής η μία (1) δ.π. Βιολογίας στην Α΄ Λυκείου – Άνιση μεταχείριση της Βιολογίας

3. Πανδημία Covid-19 και Βιολογικός Εγγραμματισμός

Please contact us at the following email: info@cbs.cy

Scientific-Positions