Θέση Χημικού Παραγωγής στη Μονάδα Παραγωγής Εμβολίων – Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα”, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για πλήρωση μίας (1) θέσης Χημικού Παραγωγής στη μονάδα παραγωγής Εμβολίων ( Φαρμακοποιού, Χημικού, Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού ).

Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*